//
Nieuws / varia

Zaterdag 13 mei 2017 jaarlijkse gezinsdag in het GielsBos te Gierle. Meer info volgt!

In 2016 vierden we ons vijfjarig jubileum!


Wilt u ons steunen? Onze dankbaarheid is groot!
BE95 0688 9386 7858


Lees onze laatste nieuwsbrief.

Angelmantoday is een uniek online magazine dat wereldwijd alle informatie over het Angelman Syndroom verzamelt. Je kunt er inschrijven op een gratis abonnement. Het lezen waard! Ook onze vereniging is partner.
© vzw Angelman Syndroom België – Kapelleberg 23, 2430 Eindhout – post@angelmansyndroom.be – BE95 0688 9386 7858
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling en spraak zijn twee verschillende begrippen.

De meeste kindjes ontwikkelen weinig of geen spraak. Hier is wel een verschil te merken tussen de verschillende genotypes. Bij kindjes met een deletie blijft spraak vaak beperkt tot een aantal woordjes. Soms gebruiken ze wel verschillende klanken om iets aan te duiden. Logopedie kan helpen om de mondmotoriek te versterken. Het gebruik van praatknoppen kan helpen om hun eigen stem te ontdekken en beter onder controle te krijgen.

Taalontwikkeling is zeker wel aanwezig. Het is belangrijk om die zo goed mogelijk te stimuleren. Samen boekjes, kleurrijke prentenkaarten en fotoboekjes bekijken en benoemen, liedjes luisteren, ... Kinderen met Angelman Syndroom worden vaak afgeleid door details, bijvoorbeeld reflecties in papier of een zachte kaft om op te bijten. Als het de bedoeling is om hun aandacht te houden op de inhoud van de foto's of boekjes, helpt het soms om een rustig plekje op te zoeken of het te integreren in een ritueel, zoals voor het slapengaan.

Naarmate de kinderen ouder worden en hun taalbegrip groeit, is het belangrijk om er op toe te zien dat ze voldoende betrokken worden bij gesprekken. Mensen die hen niet goed kennen, zullen de neiging hebben persoonlijke zaken te bespreken op ongepaste momenten of hen zelfs helemaal niet te betrekken tijdens een gesprek dat over het kind of de volwassen patiënt gaat. Dit kan frustraties oproepen en gedragsproblemen veroorzaken.

De taalontwikkeling is een troef, wij als ouders en hulpverleners moeten er gebruik van maken!

deze website www


Volg ons: